BÍ MẬT DỰ TOÁN BÁO GIÁ TRÚNG THẦU LIÊN TỤC

Cuốn sách này tập trung vào phần dự toán báo giá. Nhưng phần dự toán báo giá phải nằm trong một tổng thể chung, từ lúc tìm kiếm khách hàng, tiếp xúc, thuyết phục chủ nhà, báo giá cho đến khi ký hợp đồng và quản lý thi công, quản lý chi phí lời lỗ. Nên phần này đi lướt qua những vấn đề trên, giúp nhà thầu nắm được tổng quát các vấn đề và tìm hiểu thêm để thực hiện. Phần 2: Trăm hay không bằng tay quen Thông qua một ví dụ cụ thể, anh Hòa, đi làm việc, báo giá và nhận thầu thi công nhà ông Tuấn. Sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể từng bước từ lúc dự toán sơ bộ, lên phương án thiết kế và thiết kế chi tiết, báo giá, thuyết phục chủ nhà, ký hợp đồng, thi công... Phần 3: Phụ lục Bao gồm phần lý thuyết về dự toán xây nhà và cách sử dụng phần mềm dtPro MyHouse