QSPro Excellent - Chạy trực tiếp trong Excel

QSPro Excellent - Chạy trực tiếp trong Excel. Rất linh hoạt cho anh em đã thông thạo Excel. Có thể lập các công thức và in ấn tùy ý.