MyXteam - PM Quản lý công việc

PM quản lý công việc, có thể quản lý công việc thi công, thiết kế, nội thất, quản lý quy trình, quản lý đào tạo nhân viên ... và đặc biệt là quản lý khách hàng, giúp nhận thêm nhiều công việc.