Các buổi Livestream của Thắng Dự Toán

Các buổi Livestream của Thầy Thắng Dự Toán với các chủ đề đa dạng, về dự toán nhà dân, dự toán nhà nước, hướng dẫn chủ nhà dự toán và quản lý chi phí xây dựng, hướng dẫn thầu làm dự toán báo giá hợp đồng, làm việc và thuyết phục chủ nhà ...