Seminar Thắng Dự toán

Các buổi Seminar cùng Thầy Thắng dự toán, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giao lưu giải đáp về phần mềm, về bài giảng dự toán và các vấn đề liên quan.