MŨ ĐEN – MŨ TRẮNG và KHOẢNG LẶNG CỦA TRÁI TIM

Truyện phóng tác hoàn toàn hư cấu, về một hacker đã từng nhúng chàm rồi quay lại giúp đỡ những tội phạm mạng từ bỏ con đường xấu ...