Kinh nghiệm khởi nghiệp xây dựng

Các bài giảng, các video livestream về chủ đề KINH NGHIỆM KHỞI NGHIỆP XÂY DỰNG của Thầy Thắng Dự toán chia sẻ với anh em bắt đầu khởi nghiệp hoặc đã khởi nghiệp nhưng còn lúng túng, thiếu các kiến thức về quản trị, tài chính, Marketing ...