Tư vấn hỏi đáp về PM QSPro General - Dự toán theo đơn giá nhà nước

Tư vấn hỏi đáp về PM QSPro General - Dự toán theo đơn giá nhà nước. Chạy trong phần mềm, xuất kết quả ra Excel đủ công thức. Đơn giản, dễ hiểu, dễ thao tác, chuyên dùng cho giáo dục vì vừa dễ dậy, vừa dễ học.