Phiêu một tí

Gào thét chút cho đời nó phiêu. Ôm đàn gẩy tưng tưng chút, chìm vào cảm xúc sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều.