Nhật Ký Thi Công

Đây là một series tôi viết theo kiểu nhật ký, ghi chép lại quá trình tôi làm một công trình, từ lúc chuẩn bị tới lúc hoàn thành. Thông qua các công việc triển khai và thi công hàng ngày, tôi lồng ghép các kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm cần thiết cho anh em nhà thầu, anh em thiết kế và cả chủ nhà trong việc triển khai quản lý và giám sát thi công. Mong câu chuyện này có ích với anh em.