thangdutoan

Website chuyên ngành dự toán xây dựng của KS. Trần Chiến Thắng, thường gọi là Thắng Dự Toán, một người có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự toán và phần mềm dự toán. Là nơi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về nghề dự toán và các công việc liên quan, cũng như chia sẻ về sách vở tài liệu và những suy tư trong cuộc sống.