Giáo trình dự toán xây dựng thực hành

200.000đ

Thangdutoan

Cuốn sách tâm huyết, đúc kết kinh nghiệm 25 năm làm dự toán của Thầy Thắng Dự Toán, chỉ dẫn những kỹ năng thực tế, từ việc bóc tách, dụng cụ bút thước thế nào tới việc tính toán và kiểm tra số liệu làm sao để tránh sai sót. Là một cuốn giáo trình dự toán thiết thực nhất hiện nay.


Còn hàng

Gồm có 60 bài 7 chương và 1 phụ lục, cuốn sách sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để trở thành một dự toán viên chuyên nghiệp, qua văn phong ngắn gọn và gần gũi.

Chú trọng kỹ năng chứ không dài dòng lý thuyết, chắc chắn các bạn sẽ trở thành một dự toán viên chuyên nghiệp.

Download tại đây