Nhận tính dự toán các loại công trình (theo giá trị công trình)

0 Đánh giá
500.000đ

Thangdutoan

Chúng tôi nhận tính dự toán các loại công trình, từ bước khái toán tới bước dự toán chi tiết


Còn hàng

- Dự toán nhà dân: Giúp chủ nhà chuẩn bị tiền bạc, hạn chế phát sinh, biết dự toán để giao thầu cho chính xác: 3.000đ/m2XD

- Dự toán phần thô nhà dân: Để thầu kiểm tra lại giá báo giá, giúp tránh sai sót, không báo giá hớ: 3.000đ/m2. Thêm phần hoàn thiện 2.000đ/m2

- Dự toán (cho công ty tư vấn thiết kế, CĐT ...): 3.6% thiết kế phí hoặc 1/1000 giá trị dự toán (có thể tăng giảm với dạng công trình cụ thể).
- Khái toán (để CĐT, TVTK ... bước đầu xác định giá trị công trình, lên kế hoạch kinh doanh ...): 0.2/1000 giá trị công trình.