Nhận tính dự toán các loại công trình (theo giá trị công trình)

800.000đ

Thangdutoan

Chúng tôi nhận tính dự toán các loại công trình, từ bước khái toán tới bước dự toán chi tiếtCòn hàng

- Dự toán nhà dân: Giúp chủ nhà chuẩn bị tiền bạc, hạn chế phát sinh, biết dự toán để giao thầu cho chính xác: 3.000đ/m2XD

- Dự toán phần thô nhà dân: Để thầu kiểm tra lại giá báo giá, giúp tránh sai sót, không báo giá hớ: 3.000đ/m2. Thêm phần hoàn thiện 2.000đ/m2

- Dự toán (cho công ty tư vấn thiết kế, CĐT ...): 3.6%-4.8% thiết kế phí hoặc 1/1000 giá trị dự toán (có thể tăng giảm với dạng công trình cụ thể).

- Dự toán giá thành lợi nhuận công trình, giúp nhà thầu kiểm soát chi phí lợi nhuận từ khi đấu thầu: 1/1000 giá trị dự toán
- Khái toán (để CĐT, TVTK ... bước đầu xác định giá trị công trình, lên kế hoạch kinh doanh ...): 0.2/1000 giá trị công trình.

Giá trị tối thiểu là 800.000đ