Hạch toán chi phí công trình trên Excel

200.000đ

Chỉ với một file Excel đơn giản sử dụng các hàm, công thức cơ bản của Excel, bạn có thể kiểm soát các số liệu để hạch toán chi phí lợi nhuận công trình trong thời gian thực.


Còn hàng

Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng các nút lệnh nâng cao để xem các số liệu tổng hợp.

Liên hệ với chúng tôi để nhận file nhé.