eBook Dự toán, Báo giá và Chốt hợp đồng thành công

200.000đ

Những kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức rất bổ ích giúp anh em Thầu làm việc và ký được hợp đồng


Còn hàng

eBook gồm 45 trang và 10+ videos với những kỹ năng rất cần thiết cho anh em Nhà Thầu để có thể làm việc, báo giá để nhận được công trình. Rất nhiều anh em đã thực hiện theo những lời khuyên của mình và đạt được hiểu quả vượt trội.