Khóa học dự toán xây dựng thực hành

3.600.000đ

Dự toán các loại công trình: Nhà xưởng, văn phòng, chung cư, hạ tầng ... theo đơn giá thực tế và đơn giá nhà nước. Kiến thức thực tế và dễ hiểu giúp học viên nắm bắt nhanh chóng.


Còn hàng

Khóa học với hơn 60 bài giảng gồm 7 chương:

Chương 1 Từ bài 1 - bài 3 Khái niệm dự toán
Chương 2 Từ bài 4 - bài 9 Tính khối lượng
Chương 3 Từ bài 10 - bài 15 Đơn giá thực tế
Chương 4 Từ bài 16 - bài 22 Cách quản lý của nhà nước trong dự toán
Chương 5 Từ bài 23 - bài 32 Đơn giá nhà nước
Chương 6 Từ bài 33 - bài 48 Sử dụng máy tính
Chương 7 Từ bài 49 - bài 59 Dự toán dự thầu & tiến độ Excel
Phụ lục 1 Một số lưu ý khi sử dụng đơn giá, định mức

Là người trực tiếp làm dự toán hơn 25 năm, những kiến thức kinh nghiệm đều lấy từ thực tế nên rất gần gũi và dễ hiểu, dễ thực hiện.

Đăng ký để học ngay

#thangdutoan #dutoanxaydungthuchanh